Polish Juke Split Series 01

by Polish Juke

supported by
/
1.
2.
3.
4.

about

Split Series is a new publishing branch of Polish Juke. Its main goal is a confrontation of two producers - a Polish Juke representative and representative of the widely understood international juke/footwork community. Another crucial task posed in this series is to generate a creative offensive between the producers, an offensive, which is to inspire and create new contexts. Each of the releases consists of two original tracks and their remixes.

The first duo of producers, the opening of the series, are one of the most uncompromising creators moving at 160bpm rate. On the Polish side, there is COMOC - a still surprising and seeking, on the international one, there is a Japanese footwork scene representative - CRZKNY, whose tracks display characteristic clear and heavy sounding called Gorjuke.

The dynamics of the original tracks as well as the remixes oscillates between CRZKNY’s aggressive beats and COMOC’s dynamic riposte. CRZKNY refers to the argument of force, which COMOC aims at turning into a sophisticated and effective response; at some points the intensity of Kenny’s dynamics gets broken down by COMOC in a contrapuntal way with some spatial hip-hop rhythmics. The Split’s multitude of events happen in a rapid sequence, and the strategies as well as choices of the producers change radically with every track in response to the opponent’s move.

-------------------------------

Split Series to nowy odłam wydawniczy Polish Juke. Jego podstawowym celem jest spotkanie dwójki producentów - przedstawiciela Polish Juke z reprezentantem szeroko pojętej międzynarodowej społeczności juke/footwork. Innym istotnym zadaniem postawionym tej serii jest wytworzenie twórczej ofensywy między producentami, która ma inspirować i kreować nowe konteksty. Każde z wydawnictw to dwa oryginalne utwory i ich remiksy.

Pierwszym duetem producentów otwierającym serię są jedni z najbardziej bezkompromisowych twórców poruszających się w tempie 160 bpm. Po stronie polskiej, COMOC - producent nieustannie zaskakujący i wciąż poszukujący, po stronie zagranicznej, przedstawiciel japońskiej sceny footworkowej - CRZKNY, którego utwory charakteryzuje wyraziste i ciężkie brzmienie, określane mianem Gorjuke.

Dynamika oryginałów i remiksów oscyluje między agresywnymi bitami CRZKNYego, a dynamiczną ripostą COMOCa. CRZKNY odwołuje się do argumentu siły, COMOC stawia sobie za cel obrócenie go w finezyjną i efektowną zagrywkę; miejscami intensywność żywiołu Kenny'ego, COMOC rozwiązuje
kontrapunktowo - przełamując go hip-hop'ową rytmiką o szerokim oddechu. Mnogość rozgrywających się wydarzeń na splicie błyskawicznie zastępuje kolejne, a strategie i wybory producentów zmieniają się radykalnie z każdym utworem w odpowiedzi na wykonany przez oponenta ruch.

credits

released April 20, 2015

Mastering: Łukasz Szyda
Artwork: Simo

tags

license

all rights reserved

feeds

feeds for this album, this artist

about

Polish Juke Poland

THE CREW

contact / help

Contact Polish Juke

Streaming and
Download help

Redeem code